IODERM草药牙膏

健康牙齿和牙龈,清洁口腔和草药香味。

IODERM草药牙膏

纯草药提取精华混合丁香油,罗望子的树皮,暹罗米斯瓦克和薄荷。

清爽口腔,健康牙齿和牙龈。

缓解口臭和牙菌斑堆积。

连续使用7天(早晚),对比效果显著。

综合天然萃取精华

IODERM 適合

IODERM草药牙膏

纯草药提取精华混合丁香油,罗望子的树皮,暹罗米斯瓦克和薄荷

清爽口腔,健康牙齿和牙龈。

缓解口臭和牙菌斑堆积。

连续使用7天(早晚),对比效果显著。

产品可在