ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คู่คนไทยมากว่า 40 ปี

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คู่คนไทยมากว่า 40 ปี

กว่าจะมาเป็น
ไอโอเดิมร์

ความพิเศษของไอโอเดิมร์ สูตรพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไอโอเดิมร์ คิดค้นและพัฒนามาจากความรู้ และความชำนาญโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 40 ปี คุณจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความใส่ใจ

เราได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพสูง

เพื่อนำเสนอคนไทยมาโดยตลอด ด้วยการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเคียงข้างคนไทย เพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคมโลกต่อไป

เราได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพสูง

เพื่อนำเสนอคนไทยมาโดยตลอด ด้วยการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเคียงข้างคนไทย เพื่อประโยชน์ร่วมกันในสังคมโลกต่อไป

ผู้เชียวชาญด้านสมุนไพรไทย

บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ด้านสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอนามัยที่มีคุณสมบัติเชิงรักษา และคงคุณค่าการบำรุงตามธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ไอโอเดิมร์

ข่าวสารและกิจกรรม

รีวิวจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

สาระดีๆ จากไอโอเดิมร์

ผลิตภัณฑ์ไอโอเดิมร์
คงคุณภาพเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ จากรุ่นสู่รุ่น
ใช้ดีจนบอกต่อ ปากต่อปากยาวนาน

ช่องทางการซื้อสินค้า