Flash Sale ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 2562

ซื้อ แป้งเย็นไอโอเดิมร์ สูตรสวีตซีเคร็ต ขนาด 200 กรัม แพ็คคู่

ในราคาพิเศษเพียง 71 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 8 ธ.ค. 2562 วันเดียวเท่านั้น

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ ShopAt24: http://bit.ly/IODShopAt24

หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นโดย ShopAt24 By 24 Shopping เงื่อนไขเป็นไปตามผู้จัดโปรโมชั่นกำหนด

Leave a comment