ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม TikTok Challenge #ไอโอเดิมร์เย็นสู้ร้อน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม TikTok Challenge #ไอโอเดิมร์เย็นสู้ร้อน แนะนำวิธีคลายร้อนในแบบฉบับของคุณ

ผู้โชคดีรับรางวัล เม็ดทองคำรูปพรรณ 40 ข้อ น้ำหนัก 2.12 กรัม มูลค่ารางวัลละ 4,544 บาท ผลิตภัณฑ์ไอโอเดิมร์ใช้ฟรี 1 ปี มูลค่า 900 บาท และคูปองส่วนลด 50 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 • คุณ @captainprosupball
 • คุณ @naivip_nawat

ผู้โชคดีรับรางวัล ผลิตภัณฑ์ไอโอเดิมร์ใช้ฟรี 1 ปี มูลค่า 900 บาท และคูปองส่วนลด 50 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 • คุณ @nuinuiindy
 • คุณ @love_maem
 • คุณ @rodmaycrt
 • คุณ @iamblinkrattana
 • คุณ @pleasetip
 • คุณ @fernny398
 • คุณ @supakorn2761
 • คุณ @rsa_usa
 • คุณ @popula249
 • คุณ @kornshuffledance

การรับของรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 หรือในอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลเอง
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เม็ดทองคำรูปพรรณ จำนวน 40 เม็ด น้ำหนักรวม 2.12 กรัม มูลค่า 4,544 บาท จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี มูลค่า 227 บาท
 3. ผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตน โดยแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบัญชี TikTok พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 4. ผู้โชคดียืนยันตัวตนผ่าน Facebook: IODERM-ไอโอเดิมร์ https://www.facebook.com/IODERMTH/
 5. ผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตนภายใน 30 มิ.ย. 2565 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


share :